oktober 27, 2015 Psykologiforbundet

Lasse Hønsen gjestet i dag EKKO på NRK P2 for å snakke om hvor mye utseendet betyr i arbeidslivet. Hva sier forskningen? Hør innslaget her.

oktober 27, 2015 Psykologiforbundet

Psykologiforbundet mottok 37 medlemssøknader i oktober. Dette er ti mer enn i september.

oktober 23, 2015 Psykologiforbundet

Den nye versjonen av Min Side er nå aktivert. Alle nye medlemmer får tilsendt brukernavn og passord så snart deres søknad er godkjent. Husk å oppdatere dine personalia og å betale din faktura. Klikk her for å logge inn.

oktober 23, 2015 Psykologiforbundet

Psykologien og psykiatrien har hovedansvaret for at Sture Bergwall ble til «monsteret» Thomas Quick, skriver Pål Grøndahl. Les artikkelen i Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist.

oktober 23, 2015 Psykologiforbundet

Idéhistorikeren Line Joranger vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos 29. oktober 2015. I avhandlingen tar idéhistorikeren for seg det faktum at psykologien, etter snart 150 år med forsøk på å utvikle en sikker viten om psykologiske fenomener, ennå ikke har klart å bli enige om objektive kriterier for hvordan disse nåtidige fenomenene skal forklares. Derfor stiller…

oktober 19, 2015 Psykologiforbundet

Vi kan planleggje å gjera éin ting, men når tida er inne, så gjer vi sanneleg det motsette, likevel, skriver Anne Marie Fosse Teigen. Les artikkelen i Psykologisk.no.