Min Side

Den nye versjonen av Min Side er nå aktivert. Alle nye medlemmer får tilsendt brukernavn og passord så snart deres søknad er godkjent. Husk å oppdatere dine personalia og å betale din faktura. Klikk her for å logge inn.

Disputas: Kan psykologi være en objektiv vitenskap?

Idéhistorikeren Line Joranger vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos 29. oktober 2015. I avhandlingen tar idéhistorikeren for seg det faktum at psykologien, etter snart 150 år med forsøk på å utvikle en sikker viten om psykologiske fenomener, ennå ikke har klart å bli enige om objektive kriterier for hvordan disse nåtidige fenomenene skal forklares. Derfor stiller Read More …