Velg medlemskap

Medlem
For deg som har fullført en psykologigrad på universitet eller høyskole. B.A., B.Sc., M.Phil., M.Sc., cand.polit., cand.psychol., ph.d., dr.philos.

Stipendiat
For deg som har fullført høyere grad på universitet eller høyskole og er i gang med doktorgrad.

Studentmedlem
For deg som studerer til en psykologigrad på universitet eller høyskole. B.A., B.Sc., M.Phil., M.Sc., cand.polit., cand.psychol.

Støttemedlem
For deg som er interessert i psykologifaget eller ønsker å støtte vårt arbeid.