Medlem
For deg som har fullført en psykologigrad på universitet eller høyskole. B.A., B.Sc., M.Phil., M.Sc., cand.polit., cand.psychol., ph.d., dr.philos.


600 kr per halvår (1200 per år)

Stipendiat
For deg som har fullført høyere grad på universitet eller høyskole og er i gang med doktorgrad.


600 kr per år

Studentmedlem
For deg som studerer til en psykologigrad på universitet eller høyskole. B.A., B.Sc., M.Phil., M.Sc., cand.polit., cand.psychol.


300 kr per år

Støttemedlem
For deg som er interessert i psykologifaget eller ønsker å støtte vårt arbeid.


500 kr per år