Fagfelt, utdanning og karriere

Psykologi er vitenskapelig studie av menneskers tanker, følelser og atferd. Psykologi er et bredt og mangfoldig fagfelt som omfatter flere ulike retninger (eller spesialiseringer). Psykologien er mangfoldig, og ett enkelt utdanningsløp kan ikke gi ekspertkompetanse innen alle områdene av psykologien. Psykologiforbundet tilbyr informasjon om de

Foto: NEC Corporation of America
Foto: NEC Corporation of America

ulike retningene i form av utdanningsmuligheter og karrierer både i Norge og internasjonalt. Nedenfor kan du klikke deg inn på de ulike feltene av psykologien og lese mer om utdanning og karrierer.

 

Kontakt oss på post@psyfo.no med spørsmål om  psykologien i Norge, arbeidsmuligheter etter endt utdannelse, eller internasjonal psykologiutdanning. Les vår karriereundersøkelse fra 2014 her (PDF). Vi holder nå på med datainnsamlingen til karriereundersøkelsen 2017, som vil bli presentert under landsmøtet 2018.

 

Med økt mobilitet og internasjonalisering velger stadig flere å ta deler eller hele sin psykologiutdanning i utlandet. Det er 889 nordmenn som studerer psykologi i utlandet (ANSA, 2016). Mange av disse studerer til å bli klinisk psykolog, men noen velger også å studere i utlandet for å få spisskompetanse i andre psykologiske fagfelt. Utenlandske universiteter kan tilby utdannelse av høy kvalitet og anerkjennelse, samt spesialiseringer som for øyeblikket ikke kan fås i Norge. Merk at ved de fleste universitetene i verden følges et løp med generell bachelorgrad i psykologi i bunn, ett eller toårig mastergrad og tre- eller fireårig doktorgrad. Mastergradene i utlandet inkluderer ofte praksismuligheter (internships). Dette er en kvalitetssikret utdanningsoppbygging som samsvarer med EuroPsy-standarden og Bologna-prosessen.

 

Psykologiforbundet vil intervjue personer fra de ulike psykologiske fagfeltene, både i Norge og i utlandet, for å gi et bedre inntrykk av ulike karriereveier og utdanningsløp. Her kan du blant annet lese et intervju med en klinisk psykolog fra Irland og en rettspsykolog fra Nederland:

 

Intervju med klinisk psykolog fra Irland

Intervju med rettspsykolog fra Nederland

 

Muligheter innen ulike retninger

 

Klinisk psykologi
Pedagogisk psykologi
Helsepsykologi (Mer informasjon kommer)
Arbeids- og organisasjonspsykologi (Mer informasjon kommer)
Rettspsykologi
Kultur- og samfunnspsykologi
Miljøpsykologi
Nevropsykologi/Nevrovitenskap (Mer informasjon kommer)
Kognitiv psykologi (Mer informasjon kommer)
Idrettspsykologi (Mer informasjon kommer)
Utviklingspsykologi (Mer informasjon kommer)
Andre fagfelt innen psykologi (Mer informasjon kommer)