nqr33LlRR66jA3Ez9mX7_fox-in-the-forest-by-jose-inesta

ÅRETS NYVINNING

Prisen deles ut hvert år til en enkeltperson, en gruppe, en organisasjon eller en institusjon som har tatt i bruk psykologisk kunnskap på en ny og lovende måte innenfor det siste året. 

 

Prisens internasjonale navn er Innovation of the Year in Psychological Science.

TIDLIGERE VINNERE

Thorvald Hærem ved Handelshøyskolen BI vant prisen i 2016 for sitt arbeid med en forskningslab som brukes for å forstå hva som skjer når flere mennesker med ulike oppgaver forsøker å løse komplekse problemer. Laben brukes også i opplæringsøyemed.

 

OCD-teamet ved Helse Bergen, med Gerd Kvale og Bjarne Hansen i spissen, kunne vise til særdeles gode resultater for sin behandling av angst og tvangslidelser. For det vant de prisen i 2015. Forskningsgruppen høster fortsatt internasjonal anerkjennelse for sine metoder.

 

Miljøorganisasjonen Greenudge vant prisen i 2014 for sin forskningsbaserte og praksisnære tilnærming til nudging og klimavennlig atferd. Nudging er et allmennpsykologisk konsept med røtter fra atferdsøkonomien.

Kjenner du noen som fortjener en anerkjennelse?   Nominer din kandidat >