Om oss

 

Om foreningen

Psykologiforbundet er den eneste norske foreningen som samler alle med en høyere utdanning innen psykologi. Foreningens internasjonale navn er Norwegian Society for Psychological Science. 

 

Psykologiforbundet jobber for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskap i samfunnet. Foreningen offentliggjorde høsten 2013 at de støtter etableringen av Psykologisk.no, et nettsted og nettbasert tidsskrift i psykologi som siden den gang har etablert seg som Nordens mest populære psykologi-tidsskrift.

 

Spørsmål om medlemskap? Les vår FAQ

 

 

Transparent logo FET SKRIFT

Styremedlemmer

 

Styret

Styret velges inn under landsmøtet for ett år av gangen. Det nåværende styret i Psykologiforbundet består av:

Nicklas Poulsen Viki Styreleder (viki@psyfo.no)

Inger-lise Bråthen 1. Nestleder

Alexander Hvaring 2. Nestleder

Suzan Tsegai

Reidulf Gerhard Watten

Tim Brennen

Tord Skagestad Wold

Sondre Torgrimsen

Organisasjonsrådgiver

Organisasjonsrådgiver

Organisasjonsrådgiver Johanna Adolfsson, johanna@psyfo.no

Historie

 

Hvor startet det hele?

Foreningen ble først stiftet 01. april 1994 og het da Norsk Forening for Psykologiske Samfunnsvitere. Foreningen var en forening for hovedfagsstudenter. I 2006 fikk også mastergradsstudenter anledning til å bli medlem, og foreningen skiftet navn til Masterforeningen i Psykologi. Disse endringene kom som en følge av at mastergrader i psykologi hadde blitt innført ved de tre største universitetene i Norge.

Masterforeningen i Psykologi hadde som formål å støtte opp under medlemmenes faglige interesser og fungere som en plattform for nettverksbygging. Under landsmøtet i februar 2013 endret foreningen både navn, vedtekter og formålsparagrafer, og Psykologiforbundet ble offisielt opprettet. Psykologiforbundet ble dermed det første forbundet i norsk psykologihistorie som er åpent for alle studenter eller personer som har fullført en psykologiutdannelse ved universitet eller høyskole.

 

Tidligere presidenter (styreleder):

Alexander Hvaring (2017 - 2019)
Henriette Kaasa Ringheim (2016 - 2017)
Jorun Framnes (2015 - 2016)
Karen Ranestad (2014 - 2015)
Gøran H. Gundersen (2012 - 2014)
Henriette Mølholm Kaasa (2010 - 2011)
Gunhild Sætren (2008 - 2010)
Trine Eiken (2007 - 2008)
Jonas Vaag (2006)
Trine Eiken (2003 - 2005)
Monica Sivertsen (2002 - 2003)

Formål

 

Hvorfor eksisterer vi?

Psykologiforbundet ble opprettet for å representere bredden av fagpsykologien og vurderer profesjonsutdanningen og bachelor-masterutdanningen i psykologi som likeverdige. Forbundet arbeider for å skape muligheter for alle fagpersoner i psykologi, og å fremme, anvende og dele psykologisk kunnskap. Organisasjonen er opptatt av å styrke medlemmenes felles identitet gjennom nettverksbygging og en kontinuerlig faglig debatt. Forbundet har observatørstatus i Nasjonalt Profesjonsråd for Psykologiutdanningen (NPP).

Samarbeid

 

Partnere

I desember 2014 inngikk forbundet en partneravtale med Association for Psychological Science (APS). Avtalen innebar at medlemmer i Psykologiforbundet fikk gratis medlemskap i APS det første året og deretter affiliate membership. Medlemsfordelene inkluderer fagtiddskriftet  Psychological Science, rabatter på fagbøker og journaler, tilgang til Online Member Directory (forskningsregister), jobbsøkertips (APS Employment Network) og reduserte priser på internasjonale fagkonferanser.

 

Forbundet har også et internasjonalt partnerskap med British Psychological Society (BPS), denne avtalen reforhandles i disse dager.  

 

 

Prisutdeling

 

Årets Nyvinning

Hvert år deler Psykologiforbundet ut prisen Årets Nyvinning. Prisen går til en enkeltperson, gruppe, organisasjon eller institusjon som har utviklet eller tatt i bruk psykologisk kunnskap på en ny og lovende måte. En egen priskomité med tre til fem medlemmer vurderer nominerte kandidater etter teoretisk evidens, ideens målgruppe og bruksområde, og hvor langt kandidaten har kommet i implementeringen av en løsning.

 

Vinneren feires under Psykologiforbundets landsmøte.

Bli medlem

Send inn din søknad. Det tar ett minutt.