oktober 23, 2015 Psykologiforbundet

Idéhistorikeren Line Joranger vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos 29. oktober 2015. I avhandlingen tar idéhistorikeren for seg det faktum at psykologien, etter snart 150 år med forsøk på å utvikle en sikker viten om psykologiske fenomener, ennå ikke har klart å bli enige om objektive kriterier for hvordan disse nåtidige fenomenene skal forklares. Derfor stiller…

oktober 19, 2015 Psykologiforbundet

Vi kan planleggje å gjera éin ting, men når tida er inne, så gjer vi sanneleg det motsette, likevel, skriver Anne Marie Fosse Teigen. Les artikkelen i Psykologisk.no.

oktober 19, 2015 Psykologiforbundet

Stine Lehmann disputerer fredag 23. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Mental Disorders in Foster Children: A Study of Prevalence, Comorbidity, and Risk Factors». Formålet med avhandlingen er å styrke kunnskapen om den psykiske helsen til barn som bor i fosterhjem. Resultatene viser at hvert andre fosterbarn i skolealder har en eller…

oktober 14, 2015 Psykologiforbundet

Vanlige psykiske plager som angst og depresjon er ofte årsak til sykefravær og uførhet. Om man etter sykemelding kommer tilbake til jobb eller går ut i mer langvarig sykefravær, påvirkes av mange ulike faktorer. En sentral faktor er hva man selv tror og forventer om muligheten til å komme tilbake i jobb. Camilla Løvvik disputerer…

oktober 14, 2015 Psykologiforbundet

Vi liker å se på andres ansikter. Et glimt er nok til å fortelle oss om vi kjenner personen eller finner vedkommende attraktiv. En ny studie viser hvordan evolusjonen har formet oss til å bli ansikts-eksperter. Olga Chelnokova ved Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, vil 20. oktober forsvare sin avhandling for graden ph.d: Shifting Overt…

oktober 12, 2015 Psykologiforbundet

Den 23. oktober markerer Universitetet i Tromsø at mastergraden i psykologi fyller 10 år. I den forbindelse oppmuntres alle masterutdannede i psykologi til å lage sitt eget “Mastercard”. Les mer på denne lenken. Følg også med på nedtellingen til selve bursdagen: Hver dag åpner UiT en ny luke.

oktober 12, 2015 Psykologiforbundet

26.-29.mai 2016 arrangerer Association for Psychological Science sin årlige psykologi-konferanse i Chicago. På programmet står blant annet Nobelprisvinner Edvard Moser og professor Dan Ariely fra Duke University. Psykologiforbundet tilbyr gratis APS-medlemskap til alle medlemmer, som inkluderer 50% konferanse-rabatt. Les mer om konferansen.

oktober 12, 2015 Psykologiforbundet

Kan skrivesperre være nyttig? Finnes det tips for å mestre dette fryktede fenomenet? Psykolog og forfatter Kirsti MacDonald Jareg svarer ja. Les artikkelen i Psykologisk.no.

oktober 9, 2015 Psykologiforbundet

Psykologiforbundet har forlenget medlemsavtalen med den internasjonale psykologi-organisasjonen APS. Det betyr at APS-medlemskap fortsatt vil være gratis for forbundets medlemmer. APS-medlemskapet har en årlig verdi på 1800 kroner. APS er en internasjonal, non-profit organisasjon med nesten 30.000 medlemmer i 80 land. APS jobber for å fremme interessene til psykologien som en anvendt og vitenskap disiplin gjennom folkeopplysning, kreative skribenter og internasjonale…

oktober 9, 2015 Psykologiforbundet

Nevrovitenskapen har de siste 25 årene gitt oss mye kunnskap om hjernens fungering. Men hvor mye har denne kunnskapen egentlig hjulpet oss i behandlingen av psykiske lidelser? Ikke spesielt mye, i følge Jonathan Roiser v/ Institutt for kognitiv nevrovitenskap. Han peker på den lange veien fra kunnskap til handling. Les innlegget i The Psychologist.