oktober 9, 2015 Psykologiforbundet

En ny studie, gjennomført av forskere ved University of Waterloo, fant at lang reisetid til jobb er assosiert med økt følelse av tidspress. Resultatene viste at det å ha fleksibel arbeidstid derimot, var en faktor assosiert med økt trivsel. Les studien.

oktober 8, 2015 Psykologiforbundet

I en ny doktorgradsavhandling viser resultatene at smarttelefoner kan brukes som verktøy for psykologisk forskning under virkelige omstendigheter, i motsetning til lab-omgivelser hvor mesteparten av eksperimentene vanligvis blir utført. Ved bruk av smarttelefoner til datainnsamling kan utvalget bli mye større og mer mangfoldig enn det som er mulig når testingen skjer ved det lokale laboratoriet….

oktober 7, 2015 Psykologiforbundet

Dersom vi skal følge diagnosemanualene bokstavelig, har 81 prosent av alle 20-åringer hatt en psykisk sykdom. Så er selvfølgelig ikke tilfelle, skrives det i Aftenposten i dag. Les innlegget.

oktober 7, 2015 Psykologiforbundet

Psykologiforbundet har mottatt 17 medlemssøknader i løpet den første uken i oktober. Dette tilsvarer 2,4 medlemmer per dag.

oktober 7, 2015 Psykologiforbundet

Psykologiforbundet hadde en medlemsvekst på 27 medlemmer i september. “Dette er godt under målsettingen vår på to medlemmer om dagen, men vi er på riktig vei. Tendensene er gode og veksten blant de vitenskapelig ansatte er spesielt gledelig. Nå skal vi jobbe på for at trenden fortsetter i oktober”, sier leder Gøran Gundersen.

oktober 7, 2015 Psykologiforbundet

Psykologiforbundet har startet forhandlingene om en ny medlemsavtale med den internasjonale psykologi-organisasjonen APS. I den opprinnelige avtalen får medlemmer i Psykologiforbundet gratis APS-medlemskap til en verdi på 2000 norske kroner. Avtalen løper ut 31. desember 2015. Les mer om APS.

oktober 7, 2015 Psykologiforbundet

Psykologiforbundet har inngått en medlemsavtale med den britiske psykologiforeningen BPS. Avtalen gir halv pris på det første året som BPS-medlem (fordelene inkluderer bl.a. tidsskriftet The Psychologist). Avtalen trer i kraft så snart BPS har ferdigutviklet sin online søknadsprosess. Les mer om BPS.

oktober 6, 2015 Psykologiforbundet

I sommer sendte Psykologiforbundet et brev til EFPA hvor det ble argumentert for internasjonal representasjon for profesjonelle med mastergrader og doktorgrader i psykologi. En slik ordning er mulig gjennom Psykologiforbundet fordi foreningen tilbyr medlemskap for psykologi-utdannede innenfor ulike spesialiseringer og på ulike nivåer. Medlemskap i Norsk Psykologforening, som representerer Norge i EFPA, er på sin side forbeholdt psykologer med klinisk spesialisering. EFPA har…

oktober 5, 2015 Psykologiforbundet

Min Side vil lanseres i løpet av få dager. Den nye versjonen er integrert med medlemsregisteret og vil gi deg full oversikt over ditt medlemskap.

oktober 3, 2015 Psykologiforbundet

Det er en glede å ønske Geir Kaufmann og Nicolas Lemyre velkommen som jurymedlemmer i Årets Nyvinning 2016. De vil representere organisasjons- og idrettspsykologien, og slår følge med Ellinor Major, divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Les mer om Årets Nyvinning.