Intervju med klinisk psykolog fra Irland

Dr. Ciarán Coyle, med utdanning fra University College Dublin ble intervjuet av Psykologiforbundet. Dette forteller Dr. Coyle om sin bakgrunn og hvilken karrierevei han har tatt:

 

– Hvordan ble du klinisk psykolog? – Min kvalifikasjon som klinisk psykolog er et resultat av 10 års utdanning og praksis. Jeg startet med en bachelorgrad i psykologi ved University College Dublin (UCD), og etterpå fullførte jeg en mastergrad i psykologi hvor jeg forsket på kjønnsforskjeller i depresjon. Ved siden av studiene var jeg også involvert i

Bilde: Dr. Ciarán Coyle, Clinical Psychologist.
Bilde: Dr. Ciarán Coyle, Clinical Psychologist.
arbeid som klinisk psykologisk assistent. Jeg jobbet blant annet med barn med autisme, i tillegg til å designe og implementere atferdsintervensjoner. Jeg fikk også en forskningsassistentstilling der jeg forsket på forståelsen av død og tap av nære blant personer med intellektuelle vansker. Jeg fikk også muligheten til å observere en klinisk psykolog i sin rolle for å få mer erfaring, samt arbeidet som en assistent der jeg fikk muligheten til å drive kognitiv atferdsterapi blant pasienter med depresjon, angst og tvangslidelser. Etter jeg hadde opparbeidet meg nok klinisk og forskningsbasert erfaring søkte jeg på doktorgraden i klinisk psykologi ved UCD. Dette er en profesjonell utdanning som inneholder integrert praksis på over 3000 timer innen barne- og ungdomspsykologi, voksenpsykologi og intellektuelle vansker. I tillegg utførte jeg min egen forskning og skrev en hovedoppgave.

 

– Hvor har du jobbet etter dette?

– Etter jeg ble ferdigutdannet klinisk psykolog arbeidet jeg i en barne- og ungdomsklinikk i Tullamoor i Irland. Samtidig etablerte jeg en privat praksis i Dublin som tilbyr psykologiske vurderinger og terapi for barn og voksne med ulike psykologiske vansker. Etter dette har jeg fått en posisjon på et høysikkerhetssykehus i Dublin.

 

– Hva liker du mest med å jobbe som klinisk psykolog?

– Det jeg liker mest er variasjonen i rollen, fordi det kan inneholde alt fra vurderinger og intervensjoner til trening av andre profesjonelle, samt forskningsmuligheter. Jeg elsker også muligheten til å kunne benytte vitenskapelig kunnskap til å hjelpe personer.

 

– Er det noe du ville endre på i forhold til Irsk psykologutdanning?

– Jeg synes det irske systemet er veldig godt, og det gir et godt grunnlag for å bli en kompetent klinisk psykolog. Men det er enorm konkurranse å komme inn på doktorgraden i klinisk psykologi, og det krever minst ett års klinisk- og forskningserfaring. I praksis har de som kommer inn på programmet gjerne mer kunnskap enn dette.