Intervju med rettspsykolog i Nederland

Psykologiforbundet intervjuet Dr. Corine de Ruiter, en rettspsykolog fra Nederland som er kåret til verdens top 20 mest innflytelsesrike «forensic psychologists». Dette sier Dr. Ruiter om rettspsykologi og utdanningsmuligheten ved Maastricht University:

BILDE: Dr. Corine de Ruiter, rettspsykolog fra Nederland.
Bilde: Dr. Corine de Ruiter, rettspsykolog fra Nederland.

«Rettspsykologi er en spesialisert retning innen psykologi som omfatter forensic-klinisk psykologi (for det meste psykologien om kriminell atferd), psykologien rundt rettsystemet (studiet av kognitiv psykologi i kriminelle prosedyrer) og psykologien hos ofre. Mange europeiske land anerkjenner fremdeles ikke rettspsykologi som en spesialistretning, noe som skiller seg sterkt fra land som Storbritannia, Canada og USA der det anerkjennes. En rettspsykolog vil ofte ha rollen som en «søker etter fakta», det vil si at han eller hun hjelper beslutningstakere i å besvare komplekse spørsmål som eksempelvis: hva er den mest effektive behandlingen for seksualpågripere, etc.

 

Maastricht University tilbyr en toårig master i Forensic Psychology, og dette programmet var designet for å utdanne den neste generasjonen av psykologer som er spesialiserte innen rettspsykologi slik at de kan føre feltet videre. Fra grunnleggelsen av masteren i 2010 har programmet utdannet «scientist-practitioners» i rettspsykologi som er høyt sukserike i å oppnå jobber og få doktorgradsposisjoner. Denne mastergraden undervises på engelsk, så studenter fra hele verden søker seg inn blant de 24 plassene hvert år. Hittil har vi hatt studenter fra Belgia, Bolivia, Bulgaria, Canada, Kina, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Romania, Sør-Afrika, Spania, Storbritannia, USA og St. Lucia. Programmet har fått den høyeste rankingen i den nederlanske guiden for høyere utdanning, og programmet er kjent for de inngående teoretiske kursene samt intensiv praksis. Alle fagene undervises av rettspsykologer.»

 

Ved flere universiteter tilbys anerkjente programmer innen rettspsykologi, der det er mulig å søke seg inn med bachelorgrad fra Norge, nedenfor er en lenke til mastergraden i Forensic Psychology som tilbys ved Maastricht University: