Kurs i kommunepsykologi

november 9, 2019 Sondre Torgrimsen

En introduksjon til lokalt rus- og psykisk helsearbeid og klinisk praksis

 

Dato: tirsdag 03 desember kl. 09:00 – tirsdag 03 desember kl. 17:00

Møteplass: Rom G102, Høgskolen i Innlandet (HINN), Campus Lillehammer

Beskrivelse:
Psykologiforbundet i samarbeid med Institutt for psykologi, Høgskolen i Innlandet (HINN), arrangerer et 1-dags kurs i tematikken rundt psykisk helsearbeid og rusproblematikk i kommunene. Forbundets lokallag på Lillehammer står for den praktiske tilretteleggingen.
Pris for medlemmer 400,-
Pris for ikke-medlemmer 700,-

Klikk her for påmelding.

Mål:
Kurset er praktisk rettet og gir deltakerne innsikt i og kunnskap om et sammensatt og utfordrende arbeidsfelt i det kommunale Helse-Norge. Dette er et område som trenger god lokal kompetansetilførsel i årene framover. Kurset gir også innføring i organisering og samarbeidsrelasjoner.
Mye av informasjonen i løpet av dagen har også overføringsverdi til arbeid i andre deler av psykisk helsefeltet, spesielt spesialisthelsetjenesten.

Målgrupper:
Bachelorstudenter psykologi 3. året, nylig utdannende bachelorkandidater i psykologi, master og profesjonsstudenter, samt psykologer og andre med psykologibakgrunn som er i jobb. Kurset kan være særlig nyttig for de som ønsker å jobbe videre i kommunal sektor.

Forventet læringsutbytte:
Økt oversikt over og kunnskap om:
* Organisering og innhold i tjenester innenfor lokalt rus og psykisk helsearbeid
* Psykiske problemer / psykiske lidelser
* Møte- og handlingskompetanse ovenfor personer som lider psykisk

Program:
Kl. 0900 Introduksjon / informasjon om dagen
Kl. 0905-1045: Atle Holstad – Lokalt rus- og psykisk helsearbeid
– Et mangfoldig og sammensatt felt for å løse kompleks problematikk
– De viktigste aktørene
– Lokalt rus – og psykisk helsearbeid
– Samhandling og samarbeid
– «Sammen om mestring»
– Reformer, retningslinjer og veiledere – «de fem store»
– Hva er fellesnevneren
– Hvordan omsette dette til virkningsfull praksis
– Fra BrukerPlan til ACT og FACT-team – fra Amsterdam til Tynset.
– Om organisering, tenke nytt, de virkningsfulle metodene
– Brukerperspektivet – gjennomsyrer alt

Kl. 1100-1700: Tore Willy Lie – Klinisk praksis: Å forstå og vurdere livet og helsen, og gi oppfølging. Hva kan være viktig for hjelpemottaker for å få bedre livskvalitet?
Noen stikkord: Relasjonen og andre viktige aspekter i møtet med den lidende, (psykologisk) formulering, mulig betydning av- og gjennomføring av utredning for videre hjelp kommunalt, kartlegge og få innsikt i et menneskes hverdag, kartleggingsverktøy, pårørende(arbeid).
Tester og instrumenter: Deltakerne får opplæring i nyttige verktøy: AUDIT og DUDIT (rusproblematikk), SCL-10 (symptombelastning, angst, depresjon – herunder også mer informasjon om SCL-90), TEC (Traumatic Experiences Checklist) og ASRS (ADHD-problematikk). De får også en innføring i kulturformuleringsintervjuet. Det vil ellers bli gitt en oversikt over andre instrumenter for de som er interessert i å undersøke mer på egen hånd, samt en kortfattet introduksjon til diagnostiske intervjuer.
Lunsj: kl. 1145-1245 – serveres i kantina på campus Lillehammer
Små justeringer i programmet kan forekomme.

Priser:

For medlemmer: Påmelding til kurs i kommunepsykologi Kr 400,-

For ikke-medlemmer: Påmelding til kurs i kommunepsykologi Kr 700,-