nqr33LlRR66jA3Ez9mX7_fox-in-the-forest-by-jose-inesta

ÅRETS NYVINNING

 

Prisen deles ut hvert år til en enkeltperson, en gruppe, en organisasjon eller en institusjon som har tatt i bruk psykologisk kunnskap på en ny og lovende måte innenfor det siste året. 

 

Prisens internasjonale navn er Innovation of the Year in Psychological Science.

TIDLIGERE VINNERE

I 2019 gikk prisen til psykolog Ståle Einarsen for sitt arbeid med forebygging og håndtering av mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Spesielt har Einarsens utvikling av intervensjonsmetoden Faktaundersøkelse hatt en viktig innflytelse på feltet.

I 2018 gikk prisen til Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog, ved avdelingsleder Kjersti Hildonen. Prisen ble tildelt på bakgrunn av opparbeidelsen av et lavterskeltilbud om psykisk helsetjeneste til hele kommunens befolkning.

I 2017 gikk prisen til lykkeforsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. Hun berømmes for sin innovative forskningstilnærming, og for sin evne til å formidle forskningen til allmennheten.

Thorvald Hærem ved Handelshøyskolen BI vant prisen i 2016 for sitt arbeid med en forskningslab som brukes for å forstå hva som skjer når flere mennesker med ulike oppgaver forsøker å løse komplekse problemer. Laben brukes også i opplæringsøyemed.

OCD-teamet ved Helse Bergen, med Gerd Kvale og Bjarne Hansen i spissen, kunne vise til særdeles gode resultater for sin behandling av angst og tvangslidelser. For det vant de prisen i 2015. Forskningsgruppen høster fortsatt internasjonal anerkjennelse for sine metoder.

Miljøorganisasjonen Greenudge vant prisen i 2014 for sin forskningsbaserte og praksisnære tilnærming til nudging og klimavennlig atferd. Nudging er et allmennpsykologisk konsept med røtter fra atferdsøkonomien.

Kjenner du noen som fortjener en anerkjennelse?   Nominér din kandidat >